logo

prof. dr. sc. Milan Nosić


Bibliografija pdf

Bilješka o uredniku

Nadalje, objavio je i četiri članka koji sadrže opširne biografije i kompletne bibliografije pet filologa: Biografija i bibliografija Ratimira Kalmete, Biografija i bibliografija Ivana Pederina, Biografija i bibliografija Wiesława Boryśa, Biografija i bibliografija Milana Crnkovića i Biografija i bibliografija Rajka Glibe. Knjiga Filološki portreti 1 sadrži opširne biografije i kompletne bibliografije nekoliko autora filološke orijentacije (B. Babić, F. Babić, M. Crnković, R. Glibo, R. Kalmeta, M. Mayer i M. Nosić).

M. Nosić se bavi i pomorskim nazivljem, objavio je rječnike hrvatskih pomorskih leksikografa Jakova Mikoča i Rudolfa Crnića, zatim sabrana djela (uglavnom rječnike) Bože Babića. O životu i djelu Bože Babića objavio je knjigu Pomorski leksikograf Božo Babić.

U Nosićevu radu vidljiv je još jedan blok tema. Budući da je studirao češki jezik, proučava i češko-hrvatske jezične i književne veze i utjecaje. Do sada je objavio tri članka iz toga područja: Goranska prezimena češkoga podrijetla, Jan Kollár o Josipu Završniku i Pohod gradu Rijeci. U ovom češko-hrvatskom bloku svakako je najvažnija njegova knjiga Češko-hrvatski rječnik koji sadrži više od 15.000 riječi.

M. Nosić se bavi i prevođenjem sa slavenskih jezika pa je tako iz Kollárova Cestopisa... preveo dva dijela i popratio ih komentarima. Preveo je kazališnu igru Družina s Maloga otoka (Parta z Malého ostrova) češkoga romanopisca i dramatičara Františka Frýde, pjesmu Nopaka čuda (Opační zázraky) češkoga pjesnika Antonína Bartuška, pjesmu Monika slovačkoga pjesnika Jana Šimonoviča, te članke Slavenski govori u Istri i Još o razvoju ě > a u hrvatskom jeziku poljskoga dijalektologa Mieczysława Małeckoga.

M. Nosić se bavi i književnom problematikom pa je poradio na afirmaciji dvaju zaboravljenih hrvatskih književnika. Objavio je tri knjige hrvatskoga romanopisca Milutina Mayera (Tatari u Hrvatskoj, Put na Duvanjsko polje i Štit kraljevstva hrvatskoga) i pridodao im uvodni članak Život i djelo Milutina Mayera. S toga područja su i dvije knjige hrvatskoga književnika Ferdinanda Babića: Spomenik grada Bakra i Sabrana djela kojima je pridodao predgovor Riječ-dvije o piscu i njegovu djelu.