logo

Josip Završnik

dr. sc. Milan Nosić, Josip Završnik (monografija)

Hrvatski jezikoslovac Josip Završnik je rođen 1769. u Rijeci, umro je 1843. u Padovi. Napisao je dvadesetak djela od kojih mu je tiskano samo jedno. Prvi je u Hrvata napisao pravogovor ilirskoga (hrvatskoga) jezika, napisao je pravopis 1819., pisao je o sv. Jeronimu, o povijesti Rijeke, Frankopanima i dr. Od najveće mu je vrijednosti pravopis ilirskoga (hrvatskoga) jezika u kojem je svaki glas imao odgovarajuće slovo.

60 str. – 50 kn.