logo

Bosansko-hercegovačka hrvatska prezimena 3

dr. sc. Milan Nosić i Magdalena Vidinić, prof.:
"Bosansko-hercegovačka hrvatska prezimena 3"

(recenzenti: dr. sc. Rajko Glibo i dr. sc. Šimun Musa)

Ova je knjiga transkripcija jednoga od popisa bosansko-hercegovačkih katolika (Hrvata) koji je načinio tajnik biskupa Dragičevića 1741.  god. u vrijeme njegova obilaska svih župa na području njegove biskupije. Rukopis je pisan latinski pa je na tom jeziku i tiskan u ovoj knjizi u kojoj su sva sporna mjesta protumačena. Osim transkripcije rukopisa, knjiga sadrži i kraću uvodnu studiju o onomastičkim podatcima sadržanima u navedenom rukopisu.

168 str. - 100 kn.