hrvatska pradomovina

Hrvatska pradomovina

dr. sc. Henryk Łowmiański: "Hrvatska pradomovina"
(recenzent: dr. sc. Milan Nosić; prevoditeljica: dr. sc. Barbara Kryżan-Stanojević)

Poljski akademik Łowmiański vrsni je znalac slavenske davnine. Napisao je više knjige i članaka o povijesti Slavena, na pr. "Početci Poljske (1 – 6)" i "Religija Slavena". U knjizi "Početci Poljske" nalazi se poveći tekst o povijesti Bijele Hrvatske koja je obuhvaćala sjeveroistočnu Češku, južnu Poljsku i sjevero-zapadnu Ukrajinu. "Hrvatska pradomovina" ima tri poglavlja: Pitanje prvih Hrvata i etimologija njihova imena u znanstvenoj literaturi, Lokacija sjeverne Hrvatske prema pisanim izvorima i Toponimski podatci o Hrvatima u sjevernim slavenskim zemljama. Knjiga sadrži 279 fusnota, 249 bibliografskih jedinica i do sada je najbolje djelo o hrvatskoj pradomovini u sjevernoj Europi.

144 str. - 130 kn.