logo

Jadransko pitanje

dr. sc. Ivan Pederin, Jadransko pitanje

I. Pederin je do sada objavio 10 knjiga i više od 400 članaka iz književnosti i hrvatske povijesti što s obzirom na broj stranica autorskoga teksta iznosi 50 knjiga po 200 stranica. Radove je objavljivao na nekoliko jezika u pedesetak publikacija, hrvatskih i inozemnih. Profesor je njemačkoga i talijanskoga jezika. Knjiga Jadransko pitanje obrađuje problematiku nastojanja stranaca da ovladaju istočnom obalom Jadranskoga mora koje ima važan geostrateški položaj. Tiče se to mletačkih, talijanskih, austrijskih, mađarskih, srpskih, turskih i u novije vrijeme slovenskih nastojanja da zagospodare Jadranom koji je najkraći plovni put srednje Europe prema Istoku, a u jadranskom podmorju ima plina i ruda koje će se jednoga dana moći eksploatirati. Problematika je i danas aktualna što pokazuje i slovenski zahtjev da dobiju izlaz na otvoreno more na štetu Hrvatske i zahtjev Europske Unije da Hrvatska ne proglasi svoj ekonomsko-ekološki pojas.

540 str. - 380 kn.