rječnik posuđenica iz turskog jezika

Rječnik posuđenica iz turskog jezika

dr. sc. Milan Nosić: "Rječnik posuđenica iz turskoga jezika"

Ovaj rječnik sadrži više od 22.000 turcizama koji se nalaze u hrvatskom jeziku, u standardnom jeziku i u štokavskim govorima. Uz sve riječi navedena je i njihova etimologija jer te riječi potječu iz turskoga, arapskoga i perzijskoga jezika. Sve su natuknice prozodijski i morfološki obrađene, čak su navedene i prozodijske varijante. Nadalje, brojne su natuknice oprimjerene terminima i frazemima u kojima se turcizmi nalaze. Rječnik sadrži i brojna imena i prezimena koja su turcizmima motivirana.

692 str. - 395 kn.