čakavske studije

Čakavske studije

dr. sc. Mieczysław Małecki: „Čakavske studije“, Maveda, Rijeka, 2007.
(urednik: dr. sc. Milan  Nosić, prevoditeljica: dr. sc. Barbara Kryżan-Stanojević)

Knjiga „Čakavske studije“ poljskoga kroatista i dijalektologa Mieczysława Małeckoga sastoji se od sedam redova: Cakavizam i njemu slične pojave, Govori Ćića i njihovo podrijetlo, O podjeli krčkih govora, Areali čakavskih riječi (treska, triska, košula i stomanja), Praslavensko ě u ikavsko-ekavskim govorima srednje Istre, Još o razvoju ě>a i Slavenski govori u Istri. Uz sve članke nalaze se i karte. Najveći dio knjige zauzima prvi rad o cakavizmu i njemu sličnim pojavama. Knjiga je doprinos poznavanju hrvatskih čakavskih govora.

168 str. - 140 kn.