hrvatski putopis

Hrvatski putopis

dr. sc. Ivan Pederin: „Hrvatski putopis“, Maveda, Rijeka, 2007.
(urednik: dr. sc. Milan Nosić)

Ivan Pederin je do sada objavio devet knjiga s područja filologije i historiografije. Osim knjiga objavio je više od 400 znanstvenih priloga u hrvatskim i inozemnim časopisima. U knjizi „Hrvatski putopis“ autor je promotrio gotovo sve hrvatske putopise od srednjeg vijeka do danas smještajući ih u širi europski prostor. Knjiga sadrži sljedeća poglavlja: Humanizam, Barok, Prosvjetiteljstvo, Ilirizam, Realizam, Moderna, Ekspresionizam i nadrealizam, Ljevica, Baština moderne, Poslije Drugoga svjetskoga rata, Zaglavak, Kazalo imena i Literatura. Iščitavanjem naziva ovih poglavlja može se lako zaključiti što je sadržaj knjige „Hrvatski putopis“.

212 str. - 180 kn.