studija o čakavskom dijalektu jurja križanića

Studija o čakavskom dijalektu Jurja Križanića

dr. sc. Wiesław Boryś, Studija o čakavskom dijalektu Jurja Križanića

Poljski akademik W. Boryś na krakowskom sveučilištu predaje hrvatski jezik. Afirmirao se je brojnim člancima i knjigama o čakavskom dijalektu. Osim knjige ovdje navedene objavljena je u Hrvatskoj i njegova knjiga Čakavske leksičke studije. Boryś je inače slavist poznat i po polonističkim radovima, npr. napisao je jednotomni etimološki rječnik poljskoga jezika i četverotomni rječnik kašupskoga jezika. U Studiji o čakavskom dijalektu J. Križanića obrađuje Križanićev naglasni sustav utemeljen na čakavskim govorima okoline Karlovca i uspoređuje taj prozodijski sustav sa sustavima drugih opisanih čakavskim govora.

112 str. - 100 kn.