logo

Problemi manjinskih jezika u romanskim državama u Europi

dr. sc. Žarko Muljačić, Problemi manjinskih jezika u romanskim državama u Europi

Hrvatski akademik Ž. Muljačić sveučilišni karijeru je započeo na zadarskom sveučilištu, a završio na berlinskom. Afirmirao se je brojnim člancima i knjigama iz područja romanistike. Njegova knjiga Opća fonologija i fonologija talijanskoga jezika prevedena je na talijanski jezik i postala je sveučilišni učbenik u Italiji. U knjizi Problemi jezičnih manjina u romanskim državama u Europi Muljačić obrađuje jezičnu situaciju u Francuskoj, Španjolskoj, Portugalu, Andori, Italiji, Rumunjskoj i Moladaviji, zatim u Belgiji i Švicarskoj koje su djelomično romanske. Težište je na problemima jezičnih manjina.

224 str. – 185 kn