logo

Imena hrvatskih naselja

Martina Grčević, Imena hrvatskih naselja

Prof. Martina Grčević je za potrebe projekta akademika S. Babića napisala knjigu o imenima hrvatskih naselja. Knjiga ima četiri dijela: Predgovor i uvodni dio, abecedni popis svih naselja (gradova i sela), odostražni rječnik tih naselja, te dodatni dio o promjenama imena naselja u Hrvatskoj od 1945. do danas.

356 str. – 235 kn.