logo

Hrvatski jezik i serbokroatizam

Akademik Leopold Auburger je član HAZU, te umirovljeni profesor njemačke i slavenske filologije na Sveučilištu u Münchenu. Napisao je brojne članke iz područja filologije. Za hrvatsku filologiju važne su njegove dvije knjige, jedna je o glagolima u hrvatskom jeziku, a druga o serbokroatizmu, zapravo o politici srpskih nastojanja da hrvatski jezik dugoročno zamijene srpskim jezikom. Navedena knjiga politiku serbokroatizma prati od početaka pa do raspada Jugoslavije. Knjiga predstavlja novu periodizaciju hrvatskoga jezika vezanu za serbokroatizam.

304 str. - 250 kn.