logo

Slovensko-hrvatska granica u Istri

J. Podobnik et al., Slovensko-hrvatska granica u Istri

Knjiga Slovensko-hrvatska granica u Istri predstavlja stavove osam slovenskih autora o problemu granice u donjem dijelu toka rijeke Dragonje i dalje na moru u Piranskom zaljevu. Autori priloga su sljedeći: Janez Podobnik, Marjan Podobnik, Mitja Deisinger, Duša Krnel Umek, Ana Kalc Hafner, Samo Pahor, Leon Martin i Pavel Zupančič. Evo nekoliko naslova priloga u knjizi: Novom strategijom do granice s Hrvatskom, Slovenci na Jadranu, Nasljeđe međunarodnih ugovora koje je ratificirala bivša SFRJ, Dogovor o organizacijsko-teritorijalnom razgraničenju..., Dvostruki zemljišni katastar za područje Sečovlja..., Sadašnja polazišta za određivanje državne granice između Slovenije i Hrvatske, i dr.

96 str. - 100 kn.