logo

Jezikoslovne studije 2

Milan Nosić: Jezikoslovne studije 2

Knjiga Jezikoslovne studije 2 sadrži 14 tekstova raznovrsne lingvističke tematike. To su redom ovi tekstovi: Imena hrvatskih županija, Neka zapažanja o suvremenoj hrvatskoj leksikografiji, Podrijetlo i motivacija praslavenskoga leksema kur?, Josip Završnik - hrvatski jezikoslovac slovenskoga podrijetla, Josip Završnik - hrvaški jezikoslovec s slovenskimi koreninami, O rukopisu Commentaria de Illyrico Josipa Završnika, O hrvatskoj antroponimiji,Croatian Names of Hebrew Origin, Teonimska sastavnica u hebrejskih osobnih imena, Borba za pravopis u Bosni u 19. stoljeću, Hrvatsko-češki rječnik Otta Sobotke, Opis Rijeke u putopisu Jana Kollára, Slavenski govori u Istri, Još o razvoju e > a u hrvatskom jeziku.

116 str. - 100 kn.