logo

Milan Crnković - Pjesme

prof. dr. sc. Milan Crnković, Pjesme

Knjiga Pjesme Milana Crnkovića sadrži njegov ukupni pjesnički opus, ne samo one pjesme koje je autor objavio za svojega života (rođ. 1925. - umro 1998.) nego i one koje su ostale u rukopisu. Rukopisnih pjesama je 74 i zajedno s onima prije objavljenima čine zapravo sabrana djela. Knjiga je dvodijelno ustrojena: u prvom su dijelu sve njegove pjesme, objavljene i rukopisne, koje je autor ispjevao na standardnom književnom jeziku; u drugom su dijelu njegove pjesme, objavljene i rukpisne, koje je autor ispjevao na rodnom kajkavskom narječju.

176 str. - 150 kn.