logo

Žalopojke

Jan Kochanowski, Žalopojke

Knjiga Žalopojke je čuveno djelo Jana Kochanowskoga, otca poljske književnosti (1530. - 1584.). Knjigu je s poljskoga prepjevala dr. sc. Neda Pintarić, profesorica polonistike na zagrebačkom Filozofskom fakultetu. Žalopojke sadrže poljski izvornik na lijevoj strani knjige i hrvatski prepjev na desnoj strani tako da se mogu lako uspoređivati izvornik i prepjev. Žalopojki ima 19. i na kraju epitaf. Osim poljskoga izvornika i hrvatskoga prepjeva knjiga sadrži uvodni tekst pod naslovom Sjećanje na djelo poljskoga velikana Jana Kochanowskoga (str. 5. - 6.). Na kraju knjige je studija o životu i djelu Jana Kochanowskoga: Problem patnje u djelu..., Plač u žalopojkama..., Poziv na razmišljanje o djelu Kochanowskoga iz današnje perspektive (str. 58. - 71.), literatura i dvije ilustracije. Pjesnik Kochanowski je djelo spjevao u povodu smrti svoje kćeri Uršule, nakon koje mu je umrla i druga kćerka Hanna.

76 str. - 60 kn.