logo

Bijeli Hrvati 3

Gustav Flusser et al., Bijeli Hrvati 3

Navedena knjiga je treća po redu u seriji Bijeli Hrvati koja će se nastaviti. U toj seriji će biti objavljivani tekstovi autora uglavnom izvan Hrvatske koji su pisali ili pišu o Bijelim Hrvatima koji su pak nekada živjeli u Bijeloj Hrvatskoj koja je obuhvaćala cijelu južnu Poljsku, zatim zapadnu i sjeverozapadnu Ukrajinu, sjeveroistočnu Češku, te Moravsku i veći dio Slovačke. U knjizi Bijeli Hrvati 3 nalaze se tekstovi koji su prevedeni s češkoga, poljskoga i ukrajinskoga jezika. U knjizi su i dva teksta hrvatskih autora. Ovdje je dovoljno navesti naslove pa da se vidi o čem se radi u toj knjizi: Vijest o Slavenima u hebrejskoj kronici iz 10. stoljeća, Hrvatska odisejada u prostoru i vremenu, Tanajske ploče - europski identitet Hrvata, O značenju imena Rus od 10. do 14. stoljeća, Problem robovlasništva u Slavena u ranom srednjem vijeku, O podrijetlu rukopisa 'Bavarski geograf', O identificiranju naziva 'Bavarskoga geografa', Činjenično stanje podataka iz najstarijih legenda o sv. Vojtjehu, Radovi o sv. Vojtjehu objavljeni u Poljskoj u povodu tisućljeća njegove smrti, Sveti Vojtjeh u religijskoj književnosti poljskoga baroka, Sveti Vojtjeh u zbirci 'Nova knjiga poljskih poslovica i uzrečica', Tradicija i legenda o sv. Vojtjehu u Poljskoj, Gniezanski portal, Sveti Vojtjeh u heraldičkoj legendi, Poděbrady i slavnikovićevska Libice, O povijesnoj okolici stiljskoga gradišta od kraja 8. do početka 11. st., Ranosrednjovjekovni grad u gornjem Podnjestrovlju, Stiljsko gradište. Na kraju knjige je deset ilustracija u boji.

272 str. - 200 kn.