logo

Pogled iz Rusije

Artur R. Bagdasarov, Pogled iz Rusije

Knjiga Pogled iz Rusije je iz pera u Hrvatskoj poznatoga ruskoga kroatista kojemu smo objavili i knjigu Hrvatski književni jezik i njegova norma. Artur R. Bagdasarov je doktorirao na razlikama između hrvatskoga i srpskoga jezika. Osim toga intenzivno se bavi i normom, poglavito pravopisnom, hrvatskoga standardnoga jezika. O najnovijem Hrvatskom pravopisu IHJJ-a napisao je brojne tekstove koji se skupljeni u prvom dijelu knjige Pogled iz Rusije. Drugi dio knjige sadrži njegove tekstove o Armeniji koje je objavljivao u zadnje vrijeme u hrvatskim tiskovinama i na portalima. Naime, Artur Bagdasarov je rodom Armenac koji živi i radi u Moskvi. Napisao je uz ove dvije knjige i gramatiku, razgovornik i nekoliko hrvatsko-ruskih rječnika i u suautorstvu knjigu Armenija - domovina sv. Vlaha.

182 str. - 190 kn.