logo

Ljubuški minulih stoljeća

Milan Nosić, Ljubuški minulih stoljeća

Knjiga Ljubuški minulih stoljeća sadrži četiri teksta o četirima jezičnima spomenicima koji su nastali u ljubuškom kraju. Dva spomenika, pisana hrvatskom kirilicom, nastala su koncem 12. stoljeća. To su Humačka ploča i pečat humskoga kneza Miroslava. Druga dva jezična spomenika, pisana arapskim jezikom, nastala su potkraj srednjega vijeka. To su: Ljubuška i Gožuljska ploča. Osim navedenih tekstova knjiga sadrži i historiografska poglavlja: Od Ljubuše do Ljubuškoga, Hercegovina - kneževina hercega Stjepana i Uspon i pad hercega Stjepana, zatim onomastička: Prezimena ljubuškoga kraja (1741. i 1768.), te poglavlja: Izvori i literatura i Autorova biografija i bibliografija.

96 str. - 100 kn.