logo

Prezimena zapadne Hercegovine

dr. sc. Milan Nosić: "Prezimena zapadne Hercegovine"
(recenzenti: dr. sc. Ante Markotić i dr. sc. Andrija Nikić)

Knjiga "Prezimena zapadne Hercegovine" autorova je doktorska disertacija u kojoj su obrađena sva prezimena te regije s obzirom na fonološka, prozodijska, morfološka, tvorbena, motivacijska i leksička obilježja. Osim navedenih poglavlja,  knjiga sadrži i leksikografsku građu (osobna imena, prezimena, imena naselja...) i bogatu literaturu o problematici prezimena.

366 str. - 200 kn
.